Beleid met betrekking tot belangenconflictenIn de kijker:CPR INVEST SILVER AGE

Morningstar bekroonde dit fonds met VIER sterren !!!!

Sinds 30 april 2014 is de AssurMiFID–regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. • Welke belangenconflicten?


  Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

  Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

  * winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

  * ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

  * ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;

  * hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

  * ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt.


 • Welke maatregelen neemt ons kantoor?


  Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • * een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;

 • * een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;

 • * een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;

 • * een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-reglementering;

 • * een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;

 • * een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;

 • * een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.


Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.


Specifieke transparantie:

 

Wanneer in een concrete situatie onze genomen maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u alsnog een weloverwogen beslissing kan nemen.


U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.
 


  

Nieuws:


18/02/2018

HET BELANG VAN GESPREID BELEGGEN!


21/01/2018

BUY NOW OR CRY LATER - GOEDKOPE AUTOLENING


26/11/2017

OOSTENDE-BRUGGE TEN MILES


26/11/2017

WIJ HELPEN U VOOR ADVIES OP MAAT !


23/07/2017

BLACKROCK: BULL MARKET IS NOG LANG NIET VOORBIJ


15/11/2016

PENSIOENSPAREN MEEST RENDABELE SPAARFORMULE


24/06/2017

KANTOOR VERAART & PARTNERS BREIDT UIT!!!!


05/11/2016

DE IMPACT VAN, PLOTSELING, AANTREKKENDE LANGE TERMIJNRENTES !


17/02/2016

SCHERPSTE TARIEVEN WOONKREDIETEN


16/01/2016

NIEUWE WAGEN GEKOCHT? NU DE FINANCIERING NOG....


01/11/2015

ZO HOORT EEN BANK TE ZIJN....


13/09/2015

AANBOD DELTA LLOYD LIFE-FONDSEN VERDER UITGEBREID!


13/09/2015

Voor meer uitleg over de MORNINGSTAR RATINGS zie Dossiers in de rubriek beleggen!


21/07/2015

BEKIJK ONS AMUNDI EN CPR AANBOD IN DE RUBRIEK BELEGGEN


29/06/2014

BENT U AL EIGENAAR VAN UW BANK ?

U staat centraal:


Bij Veraart & Partners krijgt u de persoonlijke aandacht die u verdient.
Persoonlijk bekeken>>

Helder advies:Kennis maken?>>

Betrouwbare partners:Meer weten?>>