Verzekerd sparen/beleggen

Beleggingsverzekeringen zijn een ideaal alternatief voor bankbeleggingen als u wil beleggen en tegelijk van de voordelen van een levensverzekering wil genieten.

Tak 21

Een Tak 21 is een levensverzekering, die niet verbonden is met beleggingsfondsen. Ze biedt een optimale kapitaalbescherming, de garantie van een minimumrendement dat u vooraf kent en een eventuele deelname in de winst. Indien u als natuurlijke persoon het geld van uw Tak 21 langer dan 8 jaar + 1 dag laat staan, bent u daarop geen roerende voorheffing verschuldigd. Dat voordeel geldt ook indien u bij aanvang kiest voor een overlijdensdekking van minstens 130% van de premie in Tak 21.

Tak 23

Een Tak 23 is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen, waarbij het rendement afhankelijk is van de prestaties van die onderliggende fondsen. U draagt het volledige kapitaal- en rendementsrisico. Op Tak 23-levensverzekeringen wordt geen roerende voorheffing afgehouden.

Combinatie Tak 21 en Tak 23 (soms Tak 44 genoemd)

Het is tevens mogelijk om in één levensverzekering een Tak 21 met gewaarborgde intrestvoet en Tak 23 met variabel rendement te combineren. Dit biedt u een grote flexibiliteit en diverse mogelijkheden. Zo kunt u uw meerwaarden beveiligen, overschakelen tussen Tak 23 en Tak 21 en uw waardeverminderingen beperken.

Tak 26

Een Tak 26 is een kapitalisatieverzekering met een vaste looptijd en een gewaarborgd rendement. In tegenstelling tot een Tak 21 is er geen verzekerde, geen verzekerd risico en geen begunstigde. Daarenboven zijn er specifieke fiscale implicaties.