Het blauwe goud

Water is een groeiverhaal. De totale wereldmarkt voor water(zuivering) wordt berekend op 365 miljard USD. Ook als belegger kunnen we daarvan profiteren.De wereldpers heeft de jongste jaren heel veel aandacht geschonken aan de klim van de prijs van olie, het ‘zwarte goud’. Maar er is ook nog een ander goed van levensbelang dat als gevolg van de sterke groei van de wereldeconomie schaarser en schaarser wordt: water! Het wordt steeds vaker en naar analogie van olie omschreven als het ‘blauwe goud’.

Het lijkt bijzonder vreemd, een banaal product dat toch overvloedig aanwezig is op deze aardbol dat omschreven wordt als het ‘blauwe goud’. Het klopt dat 70 % van de wereld bestaat uit water, goed voor een niet te bevatten volume van 1400 triljoen kubieke meter (14 met 17 nullen). Maar meteen moeten we de illusie van de overvloedige hoeveelheid water drastisch afzwakken: 97,5 % van die gigantische hoeveelheid water is zout en dus niet bruikbaar voor menselijke consumptie. En van de resterende 2,5 % wél bruikbaar water zit nog eens ruim twee derden vast in ijskappen en gletsjers op de polen in Antarctica en Groenland. Van het zoet water buiten de ijskappen is bovendien ongeveer 75 % vervuild geraakt, mede vooral door de industrialisatie van de wereld. Uiteindelijk houden we nog amper 0,25 % of een kwart van een procent over van de beschikbare hoeveelheid water op aarde voor onmiddellijk gebruik voor consumptie.

Dat wordt stilaan problematisch als we weten dat de wereldbevolking sinds 1950 ruim is verdubbeld en een groeiende welstand kent zonder dat de hoeveelheid beschikbaar water voor consumptie noemenswaardig is toegenomen. Watergebrek voor 1/3 van de wereldbevolking Het International Water Management Institute (IWMI) trok dan ook al enkele keren aan de alarmbel en geeft aan dat vandaag ongeveer een derde van de wereldbevolking aan ‘watergebrek’ lijdt. Een rapport in 1995 van datzelfde instituut gaf aan dat we die situatie slechts in 2025 zouden bereiken. Dat geeft aan dat de situatie in recordtempo verslechtert. Als er geen fundamentele veranderingen komen en gezien de verwachte groei van de wereldbevolking vreest het IWMI dat tegen 2025 48 % of bijna de helft van de aardbewoners een tekort aan drinkbaar water zal kennen.

Trekken we de lijn door van de verslechtering in het afgelopen decennium, dan komen we zelfs uit op twee derden. Het is in die context beter te begrijpen dat een aantal vooraanstaanden (wetenschappers, futurologen, politici) nu al waarschuwen dat een volgend groot wereldconflict wel eens een gevecht om water zou kunnen zijn. Zo was er onder meer de koning van Jordanië. Die gaf aan dat water de enige reden zou zijn waarom zijn land een oorlog zou ontketenen. Hoe valt het te verklaren dat het zover is kunnen komen? de wereldbevolking is exponentieel gegroeid van 1 miljard in 1804 naar 2 miljard in 1927 en al 3 miljard in 1950, om in 1987 de teller op 5 miljard te hebben staan. Nog voor de eeuwwende kwam het aantal op 6 miljard te staan en intussen zitten we in de buurt van 6,5 miljard mensen. Als het huidige, hoge geboortecijfer aanhoudt komen we tegen 2050 uit op een wereldbevolking van 12 miljard mensen. Van de circa 6,5 miljard woont net geen 4 miljard in Azië (China 1,3 miljard en India 1 miljard). Met nauwelijks meer drinkbaar water krijg je op den duur vanzelfsprekend problemen.

Bron: Cash – 15-11-2007

Nieuws

Dossiers > Sparen

Dossiers > Beleggen