Paniek op de beurs

Paniek op de beurs: wat moet u (niet) doen?

Sinds begin mei heeft de Bel20 al een duik gemaakt van bijna 20 procent. Alleen al de voorbije week moest de Brusselse sterindex 10 procent prijsgeven. Maar hoe moeten beleggers het hoofd koel houden in volle beurspaniek?

(netto) – De financiële markten raken maar niet gesust nu duidelijk wordt dat de Europese schuldencrsis nog niet is bezworen. Ondanks het Europese reddingsplan rijzen er steeds meer vragen over de capaciteit van een groeiend aantal landen om hun financiële verplichtingen na te komen. Het lijkt er stilaan op dat de eurozone met de rug tegen de muur staat, wat zich ook weerspiegelt op de aandelenmarkten: de Europese aandelenmarkten maakten de voorbije dagen een spectaculaire duik. Zelfs de beurs van Frankfurt verloor op amper een week tijd maar liefst 15 procent.

Wat moet u doen als de aandelenmarkten worden gegrepen door een vlaag van paniek? Gert Bakelants, de hoofdredacteur van De Belegger, zet op een rij wat u als belegger moet doen én niet moet doen om dergelijke turbulente tijden te overleven.

DOEN

Kies voor hoge dividendrendementen

Hoge dividenden wijzen op een bewezen solvabiliteit. De kans op eventuele boekhoudschandalen is bij dergelijke bedrijven veel kleiner. Bovendien bieden ze behalve een stevige jaarlijkse uitkering een groot stijgingspotentieel. In 2002 noteerden op de Amsterdamse beurs meer dan 20 aandelen met een brutorendement van meer dan 10%. In de jaren nadien verveelvoudigden in de meeste gevallen de beurskoers, een aantal bedrijven werden tegen vette premies overgenomen.

Houd de holdings in de gaten

Hun onderwaardering neemt in een dalende markt aanzienlijk toe. Deze aandelen verdienen uw aandacht als de korting ten opzichte van de intrinsieke waarde relatief groter is dan gemiddeld. Eens de markt ten goede keert, neemt de onderwaardering weer af, wat u een extra stijgingspotentieel bezorgt, bovenop de prestaties van de aandelen in portefeuille. Verkies holdings zonder schuldfinanciering.

Beleg als aandeelhouder, niet als speculant

Koop geen aandeel in de hoop het een week later met enkele procenten winst te kunnen verkopen. Gedraag u als een echte aandeelhouder: koop alleen als u ook ‘eigenaar’ van het bedrijf wilt zijn. Zo koopt u uitsluitend wat u kent en meet u de ‘economische’ waarde af tegenover de betaalde (beurs)prijs.

Focus op de koersboekwaarde

De koers-winstverhouding biedt in tijden van economische groeivertraging (en recessie) minder houvast, omdat de winst flink kan dalen. Dat laatste betekent dat de koers-winstverhouding stijgt, zonder dat de koers zelf is gestegen. Naar koersondersteuning toe biedt een hoge boekwaarde (in de buurt of hoger dan de beurskoers) meer soelaas, vooral als het weinig cyclische waarden betreft.

Durf te herschikken

Bestaat uw portefeuille procentueel uit te veel speculatieve en/of exotische waarden, beperk dan uw blootstelling door ze voor laaggewaardeerde kwaliteitsaandelen van onder de kerktoren om te wisselen. Uiteraard moet u daarbij elk van de aandelen op waardering screenen.

Spreid in de tijd

Niemand weet waar in de berenmarkt de bodem zal liggen. Bovendien heeft de markt op dergelijk moment uitsluitend oog voor al wat zwartgallig is, zodat u dan wellicht niet durft in te stappen. Systematisch gespreid in de tijd beleggen, is de beste strategie, wars van alle emotie. Zo zult u automatisch tegen heel lage waarderingen beleggen, zodat uw portefeuille snel uit het verlies zal zijn. Het is daarbij aangewezen het gewicht van aandelen in uw totale vermogen geleidelijk te verhogen, door bijvoorbeeld geld op het spaarboekje aan te spreken.

Ga van groot naar klein

Bij het herstel nemen bigcaps doorgaans het voortouw. Voor alerte beleggers bieden de smallcaps, die de herstelbeweging later inzetten, dan koopopportuniteiten. Smallcaps kunnen vanwege de beperkte liquiditeit soms irrationele koersschuivers laten zien. Profiteer ervan.

NIET DOEN

Vermijd impulsieve wissels

Ruil uw kwaliteitsaandelen niet in tegen optisch goedkopere waarden van bedenkelijke kwaliteit. In de reële economie zullen de solvabel sterke bedrijven marktaandeel van de zwakke broertjes kunnen inpalmen. Dat zal op (middel)lange termijn ook aan de beurskoers te merken zijn.

Verkoop niet als de krantenkoppen ‘moord en brand’ schreeuwen

Meestal is dan het ergste achter de rug. Weet overigens dat de beurzen zowat zes maanden op de economie vooruitlopen. Nog terwijl de economische data verslechteren, zoeken de aandelenmarkten alweer de volgende stierenmarkt op.

Staar niet dagelijks naar de volatiele beurskoersen

Het werkt niet alleen verslavend, het dreigt u ook mee te sleuren in de heersende beleggerspsychose, waardoor u eerder geneigd zal zijn emotionele beslissingen te nemen. Hou het bedrijf voor ogen, niet zijn aandelenkoers.

Neem niet te vlug winst

Dit mag een vreemde uitspraak lijken in een berenmarkt. Voor wie de moed kon opbrengen in de beursmalaise laaggewaardeerde kwaliteitsaandelen te kopen, zou het zonde zijn dat hij die al kort nadien met enkele luttele procenten winst zou verkopen. Zelfs op indexniveau kunnen de beurzen twaalf maanden na het dieptepunt meerdere tientallen procenten opveren.

Mijd exotische en onbekende waarden ver van huis

Aan het einde van de berenmarkt volstaat het aanbod aan laaggewaardeerde aandelen dicht bij huis ruimschoots om een keuze te maken. Het vermindert het risico op onaangename verrassingen. Bovendien houdt u zo het adagium ‘koop wat je kent’ in ere.

Pas op met afgeleide producten

Een berenmarkt wordt gekenmerkt door een hoge volatiliteit. Dat maakt het beleggen in afgeleide producten zoals turbo’s extra risicovol. Door de tussentijdse koersschuivers riskeert uw positie ‘uitgestopt’ te worden en verliest u een groot deel van uw inleg. Beperk dan ook uw blootstelling ten aanzien van dat risico. Noteer tevens dat de premies voor de optiemarkt met de volatiliteit toenemen.

GB – 16:24 – 05/08/2011 Copyright © netto

Nieuws

Dossiers > Sparen

Dossiers > Beleggen