Spaarboekje wordt voor iedereen gelijk

Hogere rentes voor nieuwe klanten of vers geld niet langer toegelaten

De federale ministers Johan Vande Lanotte (sp.a, Economie, Consumenten) en Steven Vanackere (CD&V, Financiën) hebben een akkoord bereikt met de Belgische banken dat de consument beter moet beschermen. Er komt niet alleen meer transparantie. Het wordt voor banken ook onmogelijk om nieuwe klanten te werven door hen voordelen toe te kennen die de bestaande klanten niet krijgen.

De federale regering en Febelfin, de federatie van de financiële sector, kondigden vrijdagmorgen een reeks maatregelen aan die best wel baanbrekend zijn.

Om de transparantie te bevorderen, komt er een simulator waarbij de spaarder, na het invoeren van enkele gegevens, een overzicht krijgt van de aangeboden rente per spaarrekening en per instelling. Deze vergelijkende test, de zogenaamde B-test, zal te raadplegen zijn op een website beheerd door de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (FSMA).

Om meer duidelijkheid te verschaffen, moet elke bank de spaarder ook een calculator aanbieden. De spaarder kan daardoor nagaan wat de stand van zaken is van de verworven en nog te verwerven intrest op de spaarrekening. De calculator moet duidelijk maken op welk ogenblik de spaarder geld kan afhalen zonder getrouwheidspremie te verliezen.

Voor alle klanten

Wat nog het meest in het oog springt, is een verbod op conditionele aanbiedingen. Dat zijn aanbiedingen van banken die slechts gelden als aan een paar voorwaarden is voldaan. Een aantrekkelijke rente en/of een mooie getrouwheidspremie die enkel geldt voor nieuwe klanten of voor ‘vers’ kapitaal worden daardoor onmogelijk. De financiële instellingen mogen alleen nog vragen om een minimumbedrag te storten.

Als een bank dus een aantrekkelijke rente aanbiedt, moet ze die rente aanbieden aan al haar klanten. Bestaande klanten moeten in zo’n geval de mogelijkheid krijgen om over te schakelen op de meer aantrekkelijke spaarformule. De spaarder zal trouwens tot drie keer per jaar geld kunnen overschrijven naar een andere spaarrekening bij dezelfde bank, met behoud van de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremie.

De regering legt ook het aantal spaarformules aan banden die één bank kan aanbieden. Het aantal spaarformules wordt beperkt tot zes.

Per kwartaal

Zoals verwacht, zal de getrouwheidspremie – die steeds na 12 maanden is verworven – bij het begin van elk kalenderkwartaal worden uitbetaald, dus op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober en niet meer één keer per jaar zoals nu. Voor een storting op 1 maart 2012 is de getrouwheidspremie verworven op 1 maart 2013 en zal de uitbetaling gebeuren op 1 april 2013.

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe maatregelen zullen ingaan. Er is een geleidelijke inwerkingtreding vanaf 1 januari 2013. De banken moeten ook de gelegenheid krijgen om hun ICT-systemen aan te passen, wat volgens Michel Vermaerke, de topman van Febelfin, ‘een enorme investering’ van de banken zal vergen. Het is weinig waarschijnlijk dat elke bank al tegen begin volgend jaar aan zijn spaarders een calculator zal kunnen aanbieden.

De sector benadrukt dat ze oor had voor de verzuchtingen naar meer transparantie. Toch betreuren de spaar-en netwerkbanken het verbod op conditionele aanbiedingen. ‘Het gaat om een enorme inperking van de marketingmogelijkheden’, aldus Vermaerke.

De Tijd – 13 juli 2012 door Ellen Cleeren

Nieuws

Dossiers > Sparen

Dossiers > Beleggen